Adam Boškovič

 

mailová adresa  : infostebo@gmail.com

tel. číslo (telefonica O2)  : 0944 / 416 875